Våra tjänster

Skräddarsydd logistik lösning

Dina behov styr våra tjänster. Genom att lokalisera era behov så kan vi skräddarsy olika logistikbehov. Vi på Måltidsfabriken kan bedriva olika former av transport och terminal tjänster. Vi bedriver idag olika former av logistikuppdrag som omfattar allt ifrån att transportera måltider till att transportera blodprover & Läkemedel i små skåpbilar till stor lastbilar som rymmer 21 EU-pallar. Kontakta gärna vår transportledning med er förfrågan.

Måltids Transport

Måltidsfabriken har sedan starten 2016 arbetat med måltidstransporter åt kommuner, regioner och privata aktörer. I dagsläget bedriver Måltidsfabriken måltidstransporter i 17 olika kommuner från Piteå i Norr till Malmö i Söder. 

Måltidsfabriken har idag en aktiv transportledning som dagligen hanterar ca. 1 000 stopp med måltidsleveranser. Bolaget transporterar ca. 2 miljoner måltider per år. Bolaget transporterar måltider i olika former, varma måltider, nedkylda måltider samt frysta måltider. 

Samordnad distribution

Samordnad varudistribution är en miljöeffektiv och kostnadsbesparande åtgärd för större organisationer som beställer mycket varor. Måltidsfabriken hjälper i första hand till med att strukturera upp körturer och samordning av rutiner mellan organisationens verksamheter och varuleverantörer. I andra steget så driver vi lagret som har i uppgift att konsoliderar varor från olika leverantörer och strukturerar upp leveranserna i körordning i väntan på utkörning. I sista steget av processen så distribution Måltids-varorna med tempererade fordon som hanterar kylda- och frysta varor separat ut till organisationernas verksamheter. Resultatet blir minskad miljöpåverkean, ökad trafiksäkerhet hos verksamhetern med färre lastbilar i drift samt lägre inköpskostnad av varor.

Måltids service

Skolmat
LÅT OSS HJÄLPA ER MED SVERIGES VIKTIGASTE MÅLTID, SKOLMÅLTIDEN

Vi hjälper skolor att säkerställa en god kost i sin verksamhet. Elever och föräldrar värderar skolmatens kvalitet högt i valet utav skola. Vi tillagar och levererar skolmat till förskolor, grundskolor och gymnasium i både kommunal och privat regi. Skolmåltiden ska vara varierad, sund och välsmakande. Då äter, orkar och mår eleverna bra. Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs, därför är det mycket viktigt att den mat som serveras i skolor är god och näringsrik samt att den följer livsmedelsverkets rekommendationer för ”bra mat i skolan”.

Äldreomsorg
Dagens höjdpunkt – Måltiden

En god livskvalité uppnås sällan utan en god kost. Måltiden inom äldreomsorgen är en förutsättning för välbefinnande och för många äldre är måltiden en viktig social händelse. Alla har rätt till en god, näringsriktig och livsmedelshygieniskt säker måltid. Detta har vi tagit fasta på och är därför noga med att uppmärksamma och tillgodose individens behov och önskemål. Inom äldrevården har våra fantastiska kockar ett tydligt fokus på hela upplevelsen – maten, måltiden, tryggheten och hållbarhet.

Måltidsfabriken bedriver sedan 2018 måltidsproduktionen samt serveringen vid Norlandias äldreboende ”Närlunda Park” i Helsingborgs kommun.

Personalrestaurang – Kiosk & Café
För oss handlar det om att sätta måltiden i ett sammanhang.

Måltiden skapar en paus från de dagliga rutinerna. Vi hjälper er att förstärka pausens positiva inverkan genom att utveckla måltidsmiljön. Det handlar om allt från bemötande och utbud till miljö och kvalitet. Era medarbetare tillbringar en stor del av sina liv på arbetsplatsen. Där förväntas de prestera, vara kreativa och effektiva varje dag. För detta krävs både energi och återhämtning.

Vi lägger särskild vikt vid att vara tillgängliga för varje gäst och att varje gäst skall känna sig väl omhändertagen. Vi är medvetna om att många av våra gäster kan ha korta lunchraster och att det därför är av extra betydelse att allt fungerar smidigt i restaurangen och att miljön bidrar till snabb återhämtning för gästerna. 

Måltidsfabriken har sedan 2018 fått förtroendet av Kriminalvården att bedriva kioskverksamheterna inne på flertal säkerhetsklassade anstalter.

VÅRA KUNDER