Med framtiden i tanken

Hållbara transporteR

Att minska vår klimatpåverkan ser vi som en självklarhet och ett måste. Vi arbetar ständigt med att se över vår verksamhet, hur vi jobbar och har ett tydligt mål – att vara klimatpositiva år 2030.

Idag kör vi med biodrivmedel, våra fordon håller en hög standard och på våra terminaler har vi tydliga riktlinjer för hur vi ska arbeta. Planering är viktigt hos oss. Det handlar både om hur vi planerar våra rutter, men också om hur vi lastar våra fordon. Allt för att säkerställa att vi är så effektiva som möjligt.

Vår resa har bara börjat och vi tänker fortsätta att driva utvecklingen av miljösmartare transporter framåt.

Fordon

Vi har en av marknadens yngsta fordonsflotta, vilket betyder moderna, effektiva och bränslesnåla fordon. Alla fordon drivs av helt fossilfria och förnybara drivmedel som, HVO 100 (Hydrerad Vegetabilisk Olja) och lokalt producerad biogas 100.