Vilka är vi på
Måltidsfabriken?

Vår affärsidé

Vi erbjuder skräddarsydda, kvalitativa och hållbara servicelösningar. Vi kompletterar våra kunders verksamheter genom ett nära samarbete och en hög servicenivå i för att fullgöra hela leveranskedjan.

Vår ansvar

Som transportföretag har vi en stor miljöpåverkan, därför har vi som mål att vår verksamhet ska vara klimatneutralt år 2030. I vårt hållbarhetsarbete jobbar vi även med sociala frågor. Vi arbetar aktivt med att främja integrationen och skapar arbetstillfällen för människor som länge stått utanför arbetsmarknaden. Vi vill skapa inkluderande, jämställda arbetsplatser för alla typer av människor.

måltidsfabrikens Historia

Vår resa startade 2016 när Maiwand Rasouli grundar Måltidsfabriken AB. Verksamheten började med måltidsproduktion och Migrationsverket var den första kunden som gav bolaget sitt förtroende; att producera, leverera samt servera 3 mål mat om dagen till nyanlända flyktingar vid den gamla militäranläggning F5 i Ljungbyhed. Uppdraget utökades senare med att bolaget även levererade måltider till MSBs tältläger i Revingehed. Under kort tid växte verksamheten till bolaget producerade, transporterade och serverade frukost, lunch och middag till 1 450 personer dagligen. 

2017 
På grund av minskat behov från Migrationsverket så avvecklar bolaget sina verksamheter och tvingas reducera personalstyrkan till endast två anställda. Bolaget inriktar sin måltidsproduktion mot skolverksamheter i Skåne. Bolaget omsätter detta året ca. 2 MSEK.

 2018 
Måltidsfabriken breddar sitt serviceutbud genom att bedriva måltidstransporter externt och Salems kommun blir bolagets första kund utanför Skåne. Under året växer man kraftigt och etablerar sig även i Jönköping, Flen, Piteå, Älvsbyn och Mönsterås.

 2019 Under året fortsätter man att utöka verksamheten och man etablerar sig i Strängnäs, Sundsvall och Eskilstuna. Måltidsfabrikens måltidsverksamhet erhåller även förtroendet att producera och servera helpension vid ett av Migrationsverkets ankomstboenden i Jönköping.

 

2020 Fortsatt tillväxt för bolaget med etablering i Malmö, Skellefteå, Västervik, Oskarshamn, Kalmar samt Motala.
Bolaget omsätter ca. 40 miljoner och har ca. 30 fordon i trafik. 
 2020 Bolaget breddar sitt serviceutbud genom att bedriva Samordnad Varudistribution och Trelleborgs kommun ger Måltidsfabriken förtroendet att starta upp och bedriva samordnad varudistribution som en ny implementerad verksamhet för kommunen. 

2021 Bolaget förstärker sin position i Stockholms regionen genom att överta måltidstransporterna för Botkryka-, Sundbyberg-, och Stockholms kommun. Bolaget förstärker även sin position genom att överta måltidstransporterna i Piteå kommun där man varit etablerad sedan 2018. 

2022 
Stort fokus läggs på digitalisering och uppbyggnad av rutiner samt att förstärka kompetensen inom bolaget gällande logistik och samordnad varudistribution. Detta för att resultera i en högre kvalité bland uppdragen.
- Vår resa fortsätter med målet att förbättra kvalitén i befintliga uppdrag samt utöka verksamheten med nya kunder som saknar den sista pusselbiten för att nå framgång i sin leveranskedja. Parallellt med detta pågår arbetet med att bli klimatneutrala år 2030.