Vård & Omsorg

Vi möter gästernas viktigaste punkt under dagen med glädje och gemenskap. Inom äldreomsorgen läggs stor vikt vid svensk husmanskost som väcker minnen till liv, högtider skall firas med tillhörande måltidstraditioner. Vi försöker att varva svensk husmanskost med nya smaker och rätter.

  • Vi erbjuder totaldrift utav centralkök på äldreboenden med uppgifter som menyplanering, näringsberäkning, tillagning, distribution samt renhållning
  • Vi bedriver även produktion samt distribution utav nedkylda portionsmåltider till funktionshindrade och äldre i kommuner över hela landetmat-äldre

Våra menyer tas fram i samarbete av legitimerade dietister/kostekonomer, dessa menyer närings beräknas och komponeras varierat för att ge ett jämnt närings- och energi intag under dagen och veckan.

Våra gäster inom äldreomsorgen kan också vara mycket känsliga för bristfällig hantering av råvaror vilket gör att vi, förutom våra interna kontroller, även infört externa kontrollera för att säkerställa kvalitén i våra kök. Våra matförpackningar är också fria från Bisfenol A.

Miljö & mat
Hållbarhet är en viktig fråga för oss på Måltidsfabriken. Vi anser att aktörer som hanterar den stora mängd livsmedel och logistik som vi gör, måste kunna säkerställa att det går till på ett sätt som är hållbart i och för framtiden. Några få exempel utav vårt miljöarbete.

  • Vi väljer produkter och råvaror som belastar miljön så lite som möjligt
  • Vi serverar fisk från bestånd som Världsnaturfonden bedömt som hållbara, deras rödlistade fiskar finns inte på våra menyer.
  • Vi arbetar med att minska matsvinnet både från gäster och kök.
  • Alltid hålla god planering för att minska ”nödlösningar” i form utav extra utkörningar