Med framtiden i tanken

Hållbara transporter

Att minska vår klimatpåverkan ser vi som en självklarhet och ett måste. Vi arbetar ständigt med att se över vår verksamhet, hur vi jobbar och har ett tydligt mål – att vara klimatpositiva år 2030.

Idag kör vi med biodrivmedel, våra fordon håller en hög standard och på våra terminaler har vi tydliga riktlinjer för hur vi ska arbeta. Planering är viktigt hos oss. Det handlar både om hur vi planerar våra rutter, men också om hur vi lastar våra fordon. Allt för att säkerställa att vi är så effektiva som möjligt.

Vår resa har bara börjat och vi tänker fortsätta att driva utvecklingen av miljösmartare transporter framåt.

Fordon

Vi har en av marknadens yngsta fordonsflotta, vilket betyder moderna, effektiva och bränslesnåla fordon. Alla fordon drivs av helt fossilfria och förnybara drivmedel som, HVO 100 (Hydrerad Vegetabilisk Olja) och lokalt producerad biogas 100.

Biogasakademin

Vi stödjer Biogasakademin och deras insatser för en bättre miljö och en grönare framtid. Biogasakademin arbetar med att sprida kunskap om biogas, dess fördelar och hur vi kan minska vår klimatpåverkan.

Tillsammans med Biogasakademin och andra biogasmedvetna aktörer, har Måltidsfabriken tagit fram en biogassymbol som pryder våra fordon

iso

Vi på Måltidsfabriken är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi leder utvecklingen för miljövänliga transporter inom distribution.